Cerkev sv. Martina na Velikem Mlačevem

Sakralni objekti
1290 Grosuplje